Uuringud ja analüüsid

27.02.24

Uuring Vana-Koiola järve seisundi määramiseks ning järve tervendamiseks vajalike meetmete välja töötamiseks

Uuring
Sette uuringud
Vee omadused 2021-2023
Fütoplankton
Fütobentos
Suurselgrootute liigid
 

Põlva linna, lähiala ja probleemsete kohtade mürakaart

Põlva linna ja lähialade mürakaardi seletuskiri
päevase liiklusmüra kaart
öise liiklusmüra kaart
päevase tööstusmüra kaart
öise tööstusmüra kaart,
mõõtmiste protokollid.

 

Põlva ja Räpina valla üldplaneeringute alusuuring

 

Kagu-Eesti tööstusalade uuring

Põlva paisjärve uuring ning tervendamiskava

 

Põlva järvest ülesvoolu jääva Orajõe lõigu osavalgala reostuskoormuse uuring

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA