Uuringud ja kavad

19.04.24

Uuring Vana-Koiola järve seisundi määramiseks ning järve tervendamiseks vajalike meetmete välja töötamiseks

Uuring
Sette uuringud
Vee omadused 2021-2023
Fütoplankton
Fütobentos
Suurselgrootute liigid

Põlva kalmistu puittaimede hinnang

Põlva kalmistu puittaimede hinnangu seletuskiri
Põlva kalmistu puistu plaan
 

Vastse-Kuuste mõisapargi hoolduskava 

Vastse-Kuuste mõisapargi hoolduskava seletuskiri
Joonis 1. Puistu plaan Kesktänav 20
Joonis 2. Puistu plaan Pargi tn 4
Joonis 3. Kesktänav 20
Joonis 4. Pargi tn 4

Põlva linna, lähiala ja probleemsete kohtade mürakaart

Põlva linna ja lähialade mürakaardi seletuskiri
päevase liiklusmüra kaart
öise liiklusmüra kaart
päevase tööstusmüra kaart
öise tööstusmüra kaart,
mõõtmiste protokollid.

Põlva paisjärve uuring ning tervendamiskava

 Põlva järvest ülesvoolu jääva Orajõe lõigu osavalgala reostuskoormuse uuring