Volikogu istung 13.12.2017

11.12.17

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu viies istung toimub kolmapäeval, 13. detsembril 2017 algusega kell 16.00 Laheda Vallavalitsuses (volikogu saalis), aadressil Külakeskuse, Tilsi küla, Põlva vald.

 

Istungi päevakord:

 

1. Põlva valla üldhariduskoolide koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord  Eelnõu

Ettekandja Aigi Tiks

 

2. Eraüldhariduskoolide toetamine Eelnõu

Ettekandja Aigi Tiks

 

3. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaal asuvale Lasteaia tee kinnisasjale Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks Eelnõu

Ettekandja Aivar Roop

 

4. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaal asuvale Koolimaja kinnisasjale Elektrilevi OÜ kasuks Eelnõu

Ettekandja Aivar Roop

 

5. Maamaksumäära kehtestamine 2018. aastaks Eelnõu

Ettekandja Tiivi Parts

 

6. Arvamuse andmine põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamise loataotluse kohta Eelnõu

Ettekandja Arne Tilk

 

7. Põlva Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine Eelnõu

Ettekandja Eliko Saks

 

8. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine Eelnõu

Ettekandja Eliko Saks

 

9. Määruste kehtetuks tunnistamine Eelnõu

Ettekandja Eliko Saks

 

10. Põlva valla 2017. aasta kolmas lisaeelarve Eelnõu

Ettekandja Märt Eskor

 

11. Vastse-Kuuste Vallavolikogu 12. oktoobri 2017. a otsuse nr 39 "Sundvalduse seadmine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Eelnõu

Ettekandja Kaira Perv

 

12. Kinnisasja ostueesõigusest loobumine Eelnõu

Ettekandja Igor Taro

 

13. Istungil algatatud küsimused