Enne 2018. aastat kehtestatud detailplaneeringud

3.02.22

Kehtestatud planeeringute asukoha info on leitav Maa-ameti planeeringute kaardirakendusest ja otsingusüsteemist.

Kui planeeringute rakenduses info puudub, on kehtestatud planeering olemas üksnes paberil ning sellega on võimalik tutvuda ehitus- ja planeeringuosakonnas (kontaktid).

Asustusüksus Planeeringu nimetus Kehtestamise aeg ja otsuse nr
Ahja alevik Ahja aleviku võimla DP (Spordihalli territooriumi detailne planeerimiskava) Kehtetu. Alale kehtestatud uus DP 26.09.2007/15
Ahja alevik Ahja alevikus City kinnistu DP Kehtestatud 21.10.2003 / 28, alale algatatud uus DP (vt https://www.polva.ee/tartu-mnt-10-ahja-alevik)
Ahja alevik Ahja asula reoveebiotiikide maa-ala DP Kehtestatud 23.03.1999/ nr 5
Ahja alevik Ahja jäätmejaama DP Tartu mnt 15a Kehtestatud 30.07.2014/ nr 92
Ahja alevik Ahja keskmise järve (Allika tn 7/Tartu mnt 23/23a/23b)  DP Kehtestatud 21.09.2017/ nr 113
Ahja alevik Ahja mõisapargi ja tiigi vahelise ning Räpina- Tartu mnt äärse munitsipaalmaa DP Kehtestatud 13.05.1997/ nr 19. Osaliselt kehtetu, alale kehtestatud uus DP 26.09.2007/15
Ahja alevik AS Wõro Kommerts Ahja vorstitööstuse DP Kehtestatud 26.03.2002/ nr 9
Ahja alevik Von Brasch, Pleekaia, Teeäära, Aia ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa ning nendega piirnevate alade DP Kehtestatud 26.09.2007/ nr 15. Osaliselt kehtetu, alale kehtestatud uus DP 21.09.2017/113
Eoste küla Pääliku katastriüksuse DP Kehtestatud  13.05.2015/ nr 1-3/18. Kehtetu, samale alale uus DP 20.12.2017/ nr 2-3/711
Eoste küla Pääliku katastriüksuse ja selle lähiala DP Kehtestatud 20.12.2017/ nr 2-3/711. Osaliselt kehtetuks tunnistatud 01.04.2020/ nr 2-3/160, kehtestatud uus DP
Himmaste AS Pinest kinnistute DP (Liimpuidu tee 1) Kehtestatud 20.07.2016/ nr 2-3/434
Himmaste Käolombi DP Kehtestatud 10.08.2011
Himmaste Liimpuidu tee 1 DP Kehtestatud 20.07.2016/ nr 2-3/434
Himmaste Saarna  DP Kehtestatud 27.08.2009/ 170
Himmaste Steko tehase laienduse DP Kehtestatud 28.01.2010/ 23
Ibaste küla Avitaja kinnistu kalakasvanduse ja lähiala DP Kehtestatud 24.05.2017/ nr 11
Ibaste küla Klaose kinnistu DP Kehtestatud 29.11.2006/ nr 18
Karilatsi Luiga kinnistu DP Kehtestatud 27.12.2007
Kauksi küla Kauksi biopuhasti DP Kehtestatud 26.06.2014/ nr 37
Kauksi küla Pärna ja Miljani kinnistu ning nende lähialade DP Kehtestatud 19.11.2008/ nr 39
Kiidjärve Jõekalda kinnistu DP Kehtestatud 25.02.2010
Kiidjärve Jõekääru kinnistu DP Kehtetuks tunnistatud 28.05.2020 1-3/14
Kiidjärve Kiidjärve pargi DP Kehtestatud 29.08.2002
Kiidjärve Kure kinnistu DP Koostamine lõpetatud 11.03.2020/ nr 2-3/113
Kiidjärve Leitud kinnistu DP Kehtestatud 26.11.2009/ nr 28
Kiidjärve Mõisalauda kinnistu DP Kehtestatud 27.08.2009/ nr 13
Kiuma küla Alatalu kinnistu  DP Kehtetuks tunnistatud 16.03.2018 nr  1-3/13
Kiuma küla Külmsoo talu veiselauda DP Kehtestatud  27.01.2005/ nr 105
Koorvere Jõekalda kinnistu DP Kehtestatud 27.11.2008/ nr 24
Koorvere Metskonsi DP Kehtetuks tunnistatud 29.11.2007 /nr.27
Lahe küla Männi  DP Kehtestatud 14.12.2016/ nr 31
Leevijõe Kiilu kinnistu DP Kehtestatud 31.01.2008/ nr 3
Leevijõe Tõnnu DP Kehtestatud 30.05.2006/ nr 20
Lootvina Kalevi kinnistu DP Kehtestatud 22.08.2016/ nr 93
Lutsu k Palojärve  DP Kehtestatud 10.06.2015/ nr 1-3/26
Mammaste Hirve kinnistu DP Kehtestatud 27.08.2009
Mammaste Kurvitsa  DP Kehtestatud 29.11.2007
Mammaste Lasteaia kinnistu (Lasteaia, Uus tn, Männiku) Kehtestatud 30.04.2009/159
Mammaste Lutso 3 kinnistu  DP Kehtetuks tunnistatud, samale alale koostatud uus DP on kehtetstaud 14.01.2015/nr  1-3/1
Mammaste Põlva linna ja valla ühise jäätmejaama DP (Mammaste tee 2  jäätmejaam) Kehtestatud 11.03.2009
Mammaste Roosi kinnistu ja selle lähiümbrust hõlmav DP  Kehtestatud 27.11.2009/ nr 13
Mammaste Timmo Tallide kinnistu  DP Kehtetuks tunnistatud  24.01.2020 nr 1-2/2
Mammaste Vissimaa Kehtestatud 27.05.2010/ nr 34, planeeringu positsioon 2 on osaliselt kehtetuks tunnistatud Põlva Vallavolikogu 28.01.2021 otsusega nr 1-3/1. Väljastatud projekteerimistingimused 24.03.2021 korraldusega nr 2-3/132
Mammaste  Lutsu tee 6 DP Kehtestatud 14.01.2015/ nr 1-3/1
Mammaste  Ringtee kinnistu ja sellega piirneva maa-ala DP Kehtestatud  30.09.2004/ nr 89
Mammaste k Mammaste Lasteaed-Algkooli DP Kehtestatud 30.04.2009/ nr 159
Mammaste k Tartu mnt 6 katastriüksus ja selle lähiala DP Kehtestatud 05.04.2017/ nr 2-3/187
Metste küla Jaani kinnistu  DP Kehtestatud  29.01.2004
Metste küla Kase kinnistu  DP Kehtestatud  30.09.2002/ 113
Miiaste k Miiaste Tootmishoonete Kompleksi DP Kehtestatud 27.03.2008/ nr 120
Mooste alevik Komposteerimisväljaku  DP Kehtestatud 19.12.2007 nr 41
Mooste alevik Mooste teemapargi spordiväljak  Kehtestatud 26.08.2004/ nr 29
Mooste alevik Mooste teemapargi spordiväljaku DP Kehtestatud 26.08.2004 / otsus 29
Mooste alevik Saunataguse DP Kehtestatud 13.06.2016/ nr 2-1.3/77
Mooste alevik Õunaaia kinnistu osaline DP Kehtestatud 16.02.2012/ nr 1-1.3/4
Orajõe küla Orajõe kergliiklussilla  DP Kehtestatud 27.11.2009
Orajõe küla Orajõe spordikeskuse  DP Kehtestatud  30.08.2001/ nr 78
Padari Kotiku Vesiveski DP Kehtestatud 28.10.2004
Parsti küla Höde kinnistu mobiilmasti DP Kehtestatud 10.10.2013/ nr 45
Peri küla Kiigu kinnistu  DP Kehtestatud 31.03.2005
Peri küla Pargi A-6 kinnistu osa ja lähiala  DP Kehtestatud 27.01.2011
Peri küla Peri suurfarmi kinnistu  DP Kehtestatud 26.10.2005/ nr 362-k
Puskaru Metsavahe  DP Kehtestatud 30.01.2003 nr 20
Puskaru küla Augusti kinnistu  DP Kehtestatud  30.10.2003
Puskaru küla Raiestee A-26  DP Kehtestatud 14.04.2011/ nr 12
Puuri küla Karoli A-94 (Koroli A-95) ja Aasa tn äärne DP Kehtestatud 11.09.2003/ ja 14.08.2003/43, Lille tn 16 osas täpsustatud projekteerimistingimustega 28.04.2021.
Põlva linn Aasa 1 ja Kesk 39 kruntide DP Kehtestatud 17.04.2006
Põlva linn Ehitajate, Jaama ja Kase tänava pikenduse vaheline ala DP  Kehtestatud  06.02.2003
Põlva linn F.Tuglase 4 ja Kesk 10 vahelise maa-ala DP Kehtestatud  07.09.2000
Põlva linn F.Tuglase tn 10 ja 10a DP Kehtestatud 14.09.2011, alale algatatud uus DP 23.05.2018/ nr 2-3/350
Põlva linn F.Tuglase tänava ja Kalda tänava vahelise  järve äärse maa-ala DP Kehtestatud 09.02.2015/ nr 1-3/5
Põlva linn J. Käisi tn 5  DP Kehtestatud  09.10.2003
Põlva linn J.Käisi tn 4  DP Kehtestatud 10.09.2008
Põlva linn Jaama 16d autoteeninduse DP Kehtestatud 28.11.2002
Põlva linn Jaama 77c DP Kehtestatud 14.03.2007
Põlva linn Jaama 81a ja Jaama 83 vahelise ala DP Kehtestatud  13.04.2005
Põlva linn Jaama tn 12 krundi DP Kehtetuks tunnistatud, alale kehtestatud uus DP 13.03.2013
Põlva linn Jaama tn 12 krundi DP muutmine Kehtestatud 13.03.2013
Põlva linn Jaama tn 12 krundi ja sellega piirneva ala DP Kehtestatud 13.03.2013
Põlva linn Jaama tn 12a DP Kehtestatud 11.10.2006
Põlva linn Jaama tn 12a (Jaama tn kinnistu Soldati maatükk) DP Kehtetu, samale alale kehtestatud uus 15.06.2004
Põlva linn Jaama tn 12a krundi ja sellega piirneva maa-ala teise viilhalli teenindusmaa suurendamise DP Kehtestatud  15.06.2004
Põlva linn Jaama tn 14d DP Kehtestatud  16.02.2005
Põlva linn Jaama tn ääres Põlva raudteejaama ja E-Farmer OÜ vahelise maa-ala kompleksi DP; aama 81a ja Jaama 83 vahelise ala DP Kehtestatud  13.04.2005
Põlva linn Jaama tn, Ringtee  tn ning Jaama 14 krundiga piirneva maa-ala DP Kehtestatud 30.09.1998
Põlva linn Kesa tn 11 DP Kehtestatud 26.06.2008
Põlva linn Kesk 41 kinnistu DP Kehtestatud  13.09.2002
Põlva linn Kesk tn 11 ja Võru tn 1 vahelise pargi DP Kehtestatud  05.04.2002
Põlva linn Kesk tn 25 DP Kehtestatud 10.01.2002
Põlva linn Kesk tn 25 ja selle lähiala DP Kehtestatud 12.03.2014/ nr 1-3/17
Põlva linn Kesk tn 41 DP Kehtestatud 12.10.2011
Põlva linn Kesk tn 43  DP Kehtestatud 25.08.1999
Põlva linn Kesk tänava ja Võru tänava vahelise Tööstuse tänava DP Kehtetu, samale alale kehtestatud  uus DP 18.01.2017 nr 1-3/1 ja 08.03.2017 nr 1-3/7 "Põlva keskväljaku DP"
Põlva linn Kooli 1 kinnistust lõunasse jääva jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala DP Kehtestatud 11.09.2013
Põlva linn Lao 5 ja 15 DP Kehtestatud 10.11.2010. Osaliselt kehtetu, alale kehtestatud uus DP 21.11.2019 nr 1-3/44. Osaliselt kehtetuks tunnistatud 25.03.2021 nr 1-3/8.
Põlva linn Lao tn 24 kinnistu DP Kehtestatud 11.03.2015/ nr 1-3/10
Põlva linn Lina tn 1e DP Kehtestatud 11.10.2006
Põlva linn Metsa tn 7 DP Kehtestatud 13.10.2010
Põlva linn Oru tn 21, 21a, 23, 23a ja 25 kinnistute DP Kehtestatud 12.09.2012
Põlva linn Piiri tn 1b DP Kehtestatud 13.06.2007
Põlva linn Põlva kalmistu krundil kalmistu ja linna haljasjäätmete komposteerimisväljaku DP Kehtestatud  12.11.2004
Põlva linn Põlva keskväljaku DP I etapp Kehtestatud 18.01.2017/ nr 1-3/1
Põlva linn Põlva keskväljaku DP II etapp Kehtestatud 08.03.2017/ nr 1-3/7, Osale on algatatud uus DP (vt https://www.polva.ee/et/kesk-tn-11a-polva-linn)
Põlva linn Põlva linna veehaarde DP Piiri tn puurkaev-pumbamaja territooriumil Kehtestatud 10.01.2002
Põlva linn Põlva ÜG spordisaal DP  Kehtestatud 10.01.2002
Põlva linn Pärna 5 ja 7 kinnistute DP Kehtestatud  04.10.2001
Põlva linn Pärna tn 1a DP Kehtestatud  12.11.2004
Põlva linn Ringtee 1F ja Silva 44A kruntide DP Kehtestatud 30.09.2005
Põlva linn Ringtee tn 2, Ringtee 4 ja Jaama tn 14d kinnistute ja nende lähiala DP Kehtestatud 14.03.2012
Põlva linn Ringtee tn 24 (Kirsi 3) DP Kehtetu, alale kehtestatud uus DP 09.09.2020 nr 2-3/451
Põlva linn Roosi tn 20 DP Kehtestatud  09.01.2003
Põlva linn Salu tn 17 DP Kehtestatud 09.04.2008, osaliselt kehtetu 08.04.2009, alale kehtestatud uus DP 08.04.2009
Põlva linn Salu tn 17 DP muutmine Kehtestatud 08.04.2009
Põlva linn Salu tn krundi A-137 DP Kehtestatud 03.05.2001
Põlva linn Tuglase tn 1 DP Menetlus lõpetatud 15.05.19 nr 2-3/228
Põlva linn Tuglase tn 6 Dp Kehtestatud  06.12.2001
Põlva linn Tuglase tn ja Kalda tee vahelise järve äärse maa-ala DP Kehtetu. Alale kehtestatud uus DP, 09.02.2015 otsus nr 1-3/5
Põlva linn Tööstuse tn 4 kinnistu DP Kehtestatud 01.03.2001
Põlva linn Võru tn 32 ja 32a kinnistute ja Võru tänava vahelise ala DP Kehtestatud 11.09.2003
Põlva linn Võru tn 6 kinnistu DP Menetlus lõpetatud 1.07.2018  nr 2-3/
Põlva linn Võru tn lõpu planeerimiskava Kehtestatud 29.03.1995
Rasina küla Kopra kinnisti DP Kehtestatud 15.03.2006 / nr 9
Rasina küla Rasina Loodusõppekeskuse DP Kehtestatud 16.02.2012/nr 1-1.3/5
Rosma küla Hundimäe tee 4 DP Kehtestatud 13.12.2012, osaliselt kehtetuks tunnistatud 27.08.2020 nr 1-3/22 ja 28.01.2022 nr 1-3/2
Rosma küla Johannese kooli DP Kehtestatud 29.01.2009
Rosma küla Kiudo kinnistu DP Kehtestatud  14.08.2003
Rosma küla Kõrgendiku kinnistu DP Kehtestatud  28.10.2004/ nr 62
Rosma küla Lepa (Lepp´a) DP Kehtestatud 31.01.2008/nr 114
Rosma küla Linnamäe A-1 DP Kehtestatud  20.05.2004
Rosma küla MSP kinnistu DP Kehtestatud  28.03.2002
Rosma küla Pihlaka DP Kehtestatud 27.08.2009/ nr 171
Rosma küla Rosma kalmistu  DP Kehtestatud 22.09.2005
Rosma küla Sika 27 DP Kehtestatud 29.03.2007/ 76
Rosma küla Virve kinnistu DP Kehtestatud 30.08.2007 nr 92
Rosma küla Vääniku kinnistu DP Kehtestatud 31.03.2005/ nr 115
Taevaskoja Kitse kinnistu  DP Kehtestatud 27.11.2009/ nr 14
Taevaskoja Neitsikoopa tee 8  DP Kehtestatud 16.03.2018/ nr 2-3/230
Taevaskoja Prangeli kinnistu DP Kehtestatud 31.01.2008/ nr 115
Taevaskoja Prangli kinnistu  DP Kehtestatud 31.01.2008
Taevaskoja Taevaskoja turismi- ja puhkekeskuse sanatooriumi kat. DP Kehtestatud 25.10.2007
Taevaskoja Teeääre kinnistu  DP Kehtestatud  26.03.2004
Tilsi küla Alajärve, Hallika, Seega DP Kehtestatud 24.11.2008/ nr 31
Tilsi küla Lastekodu KÜ  DP Kehtestatud 30.10.2014 nr 20
Tilsi küla Looritsa DP Kehtestatud 31.10.2005/ nr 47
Tilsi küla Tilsi reoveepuhasti DP Kehtestatud 24.09.2013 nr 15. Osaliselt kehtetu, alale kehtest. Uus DP 25.07.2018/2-3/472
Tilsi küla Tilsi staadioni  DP Kehtestatud 09.06.2008/ nr 21
Tilsi küla Tilsi-Kõrbjärve puhkeala  DP Kehtestatud 12.06.2009/ nr 22
Tromsi k Saarjärve DP Kehtestatud 05.10.2016/ nr 2-3/594, planeeringut on täpsustatud projekteerimistingimustega 07.04.2021
Tännassilma Jussi ja Leho kinnistute DP Kehtestatud 08.01.2014/ nr 1-3/1
Tännassilma Koogi 13 DP Kehtestatud  30.01.2003
Tännassilma Tännassilma sidetorni DP Kehtestatud 14.04.2011/ nr 11
Valgemetsa Jaago DP Kehtestatud 29.12.2009/ nr 30
Valgemetsa Jõekalda kinnistu DP Kehtestatud 28.06.2001
Valgemetsa Käbi kinnistu  DP Kehtestatud  29.01.2015 / nr 3
Valgemetsa Petersoni suvila DP Kehtestatud 30.03.2006/ nr 16
Valgemetsa Pimeoru katastriüksuse DP Kehtestatud  11.03.2020/ nr 2-3/118
Valgemetsa Roosisaare kinnistu Dp Kehtestatud 29.11.2007/ nr 30
Valgemetsa Rähnimäe DP Kehtestatud 25.09.2008/ nr 17
Valgemetsa Silvia kinnistu  DP Kehtestatud  26.06.2014/ nr 11
Valgemetsa Sylvana kinnistu DP Kehtestatud 29.04.2003. Osaliselt kehtetu, kehtestatud Jaago DP 29.12.2009/30
Valgemetsa Varblase kinnistu DP Kehtestatud 26.09.2013/ nr 15
Valgemetsa Varese katastriüksuse DP Kehtestatud  19.02.2020 nr 2-3/84
Valgemetsa Villa-Trelin kinnistu DP Kehtestatud 27.08.2009/ nr 14
Valgesoo k Bodicea kinnistu DP Kehtestatud 26.04.2007 nr 79
Vanaküla Männi kinnistu DP Kehtestatud 28.06.2010/ nr 38
Vanaküla Viira kinnistu DP Kehtestatud 29.04.2010/ nr 30
Vanaküla Järveotsa katastriüksuse ja selle lähiala DP Kehtestatud 12.10.2016/ nr 2-3/603
Vardja küla Hoidla ja Lembitupõllu KÜ osaline DP Kehtestatud 26.11.2015/ nr 16
Vardja küla Polli  DP Kehtestatud 29.05.2014 nr 14
Vastse-Kuuste alevik Katlamaja DP Kehtetuks tunnistatud 27.12.2007/ nr 32
V-K alevik Haava kinnistu DP Kehtestatud 20.12.2017/ nr 2-3/709
V-K alevik Kadaka maaüksuse ja selle lähiala DP Kehtestatud 25.08.2016/ nr 24
V-K alevik Tuulemäe kinnistu DP Kehtestatud 29.01.2009/ nr 24
V-K alevik V-K aleviku 1,4 ha suurusega tiheasustusala DP Kehtestatud 31.01.2008/ nr 2
V-K alevik V-K aleviku vallamaja ümbruse DP Kehtestatud 30.03.2006/ nr 17. Osaliselt kehtetuks tunnistatud 30.06.2016/20, pos 6 osas

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR