Lapsevanematele

12.10.21

Põlva vallas on järgmised lastele mõeldud toetused:

Sünnitoetus

Lasteaiakoha taotlemine

1. klassi astuja toetus

Koolitoetus

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Laste- ja noortelaagri toetus

Toidukulutoetus

Ravitoetus (toetus prillide soetamiseks kuni 26-aastasele noorele)

Raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuse toetus

Puudega lapse hooldus ja hooldajatoetus  

Raske ja sügava puudega laste tugiisikuteenus ja lapsehoiuteenus  

 

Ööpäevaringsed info- ja abitelefonid:

Perearsti nõuandetelefon 1220
Lasteabi telefon 116 111
Lasteabi veebipõhine nõustamine https://www.lasteabi.ee/index.html
Mürgistusinfo telefon16662
Hingehoiutelefon 116 123
Riigiinfo telefon 1247
Ohvriabi kriisitelefon 116 006
Ohvriabi veebipõhine nõustamine https://www.palunabi.ee/

KASULIK INFO:
Vanemahüvitis
Laste ja lapseootel naiste ravikindlustus
Kuidas olla tark lapsevanem
Vaimse tervise hoidmine, murekohtade märkamine ja abisaamise võimalused  
Kasuvanemaks või hoolduspereks saamise ja olemise kohta