Hanked

19.10.18

Valdkonna õigusaktid:
• Hankekord

Põlva Vallavalitsuse 2018. aasta hankeplaan; 
Põlva Vallavalitsuse 2017. aasta hankeplaan

Põlva Vallavalitsuse korraldatavad riigihanked avaldatakse riigihangete registris ja teade selle kohta avaldatakse kodulehel. Avaldatud hankeid arhiveeritakse riigihangete registris.
Alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete (lihthanked) teated avaldatatakse kodulehel jooksvalt.

 

Väljakuulutatud hanked Hankepakkumuse tähtaeg
Jalgpalliväljaku Lootospark tribüünide ehitamise II etapp 26.10.2018 kell 13.00
Pihlaka tn 3a ja Kesk tn 40a mänguväljakute rajamine, viitenumber 201609 29.10.2018 kell 10.00
Põlva spordihoone energiaauditi koostamine ning soojasõlme ja saunade rekonstrueerimisprojekti koostamine, viitenumber 200074 01.10.2018 kell 10.00
Projekti 500 kodu tuleohutuks raames tehtavad küttekollete ehitustööd 15.08.2018
Põlva linnastaadioni tehisvalgustuse paigaldamine, viitenumber 198725 22.08.2018
Põlva Kooli Kesk tn 25 õppehoone ümberehitustööde omanikujärelevalve, viitenumber 199841 10.08.2018
Tilsi mõisa peahoone katusekatte vahetus/avariitööd 02.08.2018 kell 13.00
Pihlapuu lasteaia kergliiklustee ja liikluslahenduse projekteerimine ning ehitamine; viitenumber 199366 25.07.2018
Põlva Kooli Kesk tn 25 õppehoone ümberehitustööd 02.07.2018
Sotsiaaltransporditeenuse osutamine Põlva vallas 19.04.2018