Hanked

9.11.18

Valdkonna õigusaktid

Põlva Vallavalitsuse korraldatavad riigihanked avaldatakse riigihangete registris ja teade selle kohta avaldatakse kodulehel. Avaldatud hankeid arhiveeritakse riigihangete registris.
Alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete (lihthanked) teated avaldatatakse veebilehel jooksvalt.

 

Väljakuulutatud hanked Hankepakkumuse tähtaeg
Põlva valla suusaradade hooldus 2018–2020, viitenumber 202375 16.11.2018 kell 9.00
Vastse-Kuuste ja Laheda piirkonna teede talihooldus
 1. RH alusdokument (PDF, 160 kB)
 2. Lisa 1 – Hinnapakkumus (RTF, 82 kB)
 3. Laheda teede talihoolduse kaart (PDF, 3,18 MB)
 4. Vastse-Kuuste teede talihoolduse kaart (PDF, 3,78 MB)
12.11.2018 kell 10.00
Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse uurimine ja Põlva järve tervendamiskava koostamine
 1. RH alusdokument, (PDF, 158 kB)
 2. Lisa 1 – Lähteülesanne (PDF, 171 kB)
 3. Lisa 2 – Töövõtulepingu projekt (PDF, 153 kB)
 4. Vorm 1 – Pakkumuse maksumuse vorm (RTF, 82 kB)
13.11.2018 kell 10.00
Jalgpalliväljaku Lootospark tribüünide ehitamise II etapp (PDF, 198 kB) 26.10.2018 kell 13.00
Pihlaka tn 3a ja Kesk tn 40a mänguväljakute rajamine, viitenumber 201609 29.10.2018 kell 10.00
Põlva spordihoone energiaauditi koostamine ning soojasõlme ja saunade rekonstrueerimisprojekti koostamine, viitenumber 200074 01.10.2018 kell 10.00
Projekti 500 kodu tuleohutuks raames tehtavad küttekollete ehitustööd
 1. Hinnapäring (doc, 27 kB)
15.08.2018
Põlva linnastaadioni tehisvalgustuse paigaldamine, viitenumber 198725 22.08.2018
Põlva Kooli Kesk tn 25 õppehoone ümberehitustööde omanikujärelevalve,
viitenumber 199841
10.08.2018
Tilsi mõisa peahoone katusekatte vahetus/avariitööd
 1. RH alusdokument (RTF, 178 kB)
 2. Lisa 1 – Vorm 1. Pakkumuse maksumuse vorm (RTF, 87 kB)
 3. Lisa 2 – Kattusekatte vahetuse põhiprojekt (PDF, 37,5 MB)
 4. Lisa 3 – Katuse plaan (PDF, 253 kB)
 5. Lisa 4 – Töövõtulepingu projekt (RTF, 145 kB)
 6. Lisa 5 – Vorm 2. Pakkumuse maksumuse vorm tööliikide kaupa (XLS, 41 kB)
02.08.2018 kell 13.00
Pihlapuu lasteaia kergliiklustee ja liikluslahenduse projekteerimine ning ehitamine,
viitenumber 199366
25.07.2018
Põlva Kooli Kesk tn 25 õppehoone ümberehitustööd 02.07.2018
Sotsiaaltransporditeenuse osutamine Põlva vallas 19.04.2018