Hanked

19.06.18

Valdkonna õigusaktid:
• Hankekord

Põlva Vallavalitsuse 2018. aasta hankeplaan; 
Põlva Vallavalitsuse 2017. aasta hankeplaan

Põlva Vallavalitsuse korraldatavad riigihanked avaldatakse riigihangete registris ja teade selle kohta avaldatakse kodulehel. Avaldatud hankeid arhiveeritakse riigihangete registris.
Alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete (lihthanked) teated avaldatatakse kodulehel jooksvalt.

 

Väljakuulutatud hanked Hankepakkumuse tähtaeg
Sotsiaaltransporditeenuse osutamine Põlva vallas 19. 04. 2018
Põlva Kooli Kesk tn 25 õppehoone ümberehitustööd  02.07.2018