Hanked

9.04.18

Valdkonna õigusaktid:
• Hankekord
 

Põlva Vallavalitsuse korraldatavad riigihanked avaldatakse riigihangete registris ja teade selle kohta avaldatakse kodulehel. 
Alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete (lihthanked) teated avaldatatakse kodulehel jooksvalt.
Avaldatud hankeid arhiveeritakse riigihangete registris.

Põlva Vallavalitsuse 2018. aasta hankeplaan; 
Põlva Vallavalitsuse 2017. aasta hankeplaan

Käimasolevad hanked:

• Alla riigihanke piirmäära jääv hange "Sotsiaaltransporditeenuse osutamine Põlva vallas" 

 

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA