Hanked

19.02.24

Valdkonna õigusaktid

Põlva Vallavalitsuse korraldatavad riigihanked avaldatakse riigihangete registris ja teade selle kohta avaldatakse kodulehel. Avaldatud hankeid arhiveeritakse riigihangete registris.
Alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete (lihthanked) teated avaldatatakse veebilehel jooksvalt.

 

Väljakuulutatud hanked Hankepakkumuse tähtaeg
Taevapark, viitenumber 268858 25.09.2023 kell 11.00

Põlva paisjärve riietuskabiin

20.04.2023
Põlva Lasketurismikeskuse sokli soojustamine ja sademevee ärajuhtimine, viitenumber 257532 19.12.2022 kell 11.00

Detailplaneeringu koostamine

17.08.2022

Põlva järve veesuusa- ja veelauakeskuse käiguteede paigaldamine., viitenumber 251555

04.07.2022 kell 11.00
Põlva linnas, Kesk tänava silla rekonstrueerimisprojekti koostamine, viitenumber 251228 21.06.2022 kell 11.00

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse hoone auditi teostamine

10.06.2022
Mooste Mõisakooli väli lauatennise laua paigaldamine
06.06.2022
Peri mänguväljaku rajamine 18.05.2022
Põlva Lasketurismikeskuse I-etapi ehitustööd, viitenumber 248170 27.04.2022 kell 11.00
Toitlustusteenuse tellimine Mooste Mõisakoolile, viitenumber 248794 25.04.2022 kell 10.00

Põlva valla suusaradade hooldus 2021–2022

 1. Hanke alusdokument
 2. Lisa 1 – tehniline kirjeldus
 3. Lisa 2 – hankelepingu projekt
 4. Lisa 3 – vara tasuta kasutamise leping
 5. Lisa 4 – teostatud tööde akti vorm
 6. Vorm 1 – kinnitus tingimustega nõustumise kohta
 7. Vorm 2 – pakkumuse maksumus
24.11.2021

Mooste Valitsejamaja II korruse viimistlustööd

 1. Hankedokument (doc, 75 kB)
 2. Lisa 1 – pakkumuse maksumuse vorm (xlsx, 11 kB)
 3. Lisa 2 – töövõtulepingu vorm (docx, 32 kB)
08.11.2021 kell 12.00
Põlva Kultuurikeskuse trepistiku ja tugimüüride ning valguspargi rajamise projekteerimistööd, viitenumber 241273 30.09.2021 kell 11.00
Põlva turu parkla ehitustööd, viitenumber 240038 08.09.2021 kell 11.00
Põlva vallas, Rosma, Uibujärve, Vana-Koiola ja Himma külade piirkonna kruusateede remont ja pindamine, viitenumber 239875 06.09.2021 kell 11.00

Detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine

 1. Pakkumuse esitamise ettepanek (pdf, 352 kB)
 2. Pakkumuse maksumuse vorm (docx, 19 kB)
 3. Lisa 1 – Detailplaneeringu algatamise korraldus (pdf, 237 kB)
 4. Lisa 2 – Planeeringu lähteseisukohad (pdf, 328 kB)
 5. Lisa 3 – Detailplaneeringu ala asendiplaan (pdf 1538 KB)
09.07.2021
Põlva Kultuurikeskuse treppide parendamise ja valgustuse rajamise projekteerimistööd
 1. Hankedokument (pdf, 234 kB)
 2. Lisa 1 – Tehniline kirjeldus (pdf, 953 kB)
 3. Lisa 2 – Hankeleping projekt (pdf, 304 kB)
30.06.2021
Põlva Hooldekeskuse ehitustööd, viitenumber 237526 07.07.2021 kell 11.00
Põlva vallas Peri külas Põlluveere tee 1 katastriüksuse (katastritunnus 61903:001:0091) ja selle lähiala geodeetilised mõõdistustööd
 1. Hinnapakkumuse päring (doc, 27 kB)
 2. Lisa 1 – asendiplaan (pdf, 1076 kB)
04.06.2021
Põlva vallas Loko, Kärsa, Mustakurmu ja Kanassaare külade piirkonna kruusateede remont, viitenumber 237486 10.06.2021 kell 11.00

Põlva vallas Jaanimõisa, Himmaste ja Valgemetsa külade piirkonnas kruusateede remont ja pindamine, viitenumber 237021

01.06.2021 kell 11.00

Vastse-Kuuste pargi veesilma süvendamine ja tuletõrje veevõtu koha projekteerimine ning ehitamine

 1. Hinnapakkumuse päring (docx, 781 kB)
26.05.2021
Põlva valla tänavavalgustuse ümberehitamine, viitenumber 228452 08.12.2020 kell 11.00
Põlva turu ja lähiümbruse projekteerimis- ja ehitustööd, viitenumber 229970 14.12.2020 kell 10.00
Vastse-Kuuste Kaari lasteaia mööbli ost, viitenumber 230072 03.12.2020 kell 11.00

Kunstlume tootmiseks vajalike seadmete ost, viitenumber 230216

04.12.2020 kell 11.00

Põlva linna, lähiala ja probleemsete kohtade mürakaardi koostamine

 1. Hankedokument (PDF, 135 kB)
 2. Lisa 1  lähteülesanne (PDF, 119 kB)
 3. Lisa 2 – uurimist vajavate piirkondade joonis (PDF, 439 kB)
 4. Vorm 1 – pakkumuse maksumuse vorm (RTF, 106 kB)
27.11.2020 kell 15.00

Põlva valla suusaradade hooldus 2020-2021

 1. Hanke alusdokument (PDF, 94 kB)
 2. Lisa 1 – tehniline kirjeldus (PDF, 310 kB)
 3. Lisa 2 – hankelepingu projekt (PDF, 125 kB)
 4. Lisa 3 – vara tasuta kasutamise leping (PDF, 90 kB)
 5. Lisa 4 – teostatud tööde akti vorm (PDF, 112 kB)
 6. Vorm 1 – tehniline ja kutsealane pädevus (RTF, 89 kB)
 7. Vorm 2 – kinnitus tingimustega nõustumise kohta (RTF, 99 kB)
 8. Vorm 3 – pakkumuse maksumus (RTF, 115 kB)
15.11.2020

Ahja mõisahoone katusekonstruktsiooni ja katusekatte ümberehitamise projekteerimis-ehitustööd

 1. Pakkumuse esitamise ettepanek (PDF, 367 kB)
 2. Lisa 1 – katuse audit (PDF, 3072 kB)
 3. Lisa 2 – muinsuskaitseline aruanne (PDF, 21154 kB)
 4. Lisa 3 – põlengujärgsete taastamistööde projekt (PDF, 8741 kB)
28.09.2020
kell 12.00
Põlva järve veesuusa- ja veelauakeskuse kaabelsüsteemide projekteerimine
 1. Hinnapakkumise päring (PDF, 83 kB)
 2. Lisa 1 – töövõtulepingu projekt (PDF, 304 kB)
 3. Lisa 2 – detailplaneering (PDF, 165 kB)
 4. Tehnilised tingimused (PDF, 524 kB)
24.08.2020
kell 12.00
Põlva paisjärve ja selle lähiala geodeetilised mõõdistustööd
Hinnapäring
Lisa 1
16.07.2020
kell 14.00
Mooste Mõisakooli fassaadide restaureerimine, viitenumber 224224 25.06.2020
kell 11.00
Sõidukite kapitalirent, viitenumber 222853 19.05.2020
kell 11.00
Detailplaneeringu koostamine
 1. Pakkumuse esitamise ettepanek ja maksumuse vorm (RTF, 176 kB)
 2. Lisa 1 – detailplaneering koostamise leping (PDF, 172 kB)
 3. Lisa 2  Põlva Vallavalitsuse 06.05.2020. a korraldus nr  2-3/207 "Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine" koos planeeringuala asendiplaaniga (PDF, 847 kB)
 4. Lisa 3  Planeeringu lähteseisukohtade projekt (PDF, 157 kB)
18.05.2020
Sotsiaaltransporditeenuse osutamine
 1. RH alusdokument (PDF, 149 kB)
 2. Vorm 1 – pakkuja kinnitused (RTF, 97 kB)
 3. Vorm 2 – pakkumuse maksumus (RTF, 77 kB)
 4. Hankelepingu projekt (PDF, 148 kB)
29.04.2020
kell 8.00
Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioonilepingu sõlmimine Põlva vallas, viitenumber 208437 27.04.2020
kell 11.00
Mooste Mõisakooli fassaadide restaureerimine, viitenumber 221290 16.04.2020 kell 11.00
Mammaste tervisespordikeskuse lumetootmissüsteemi projekteerimine ja ehitus, viitenumber 219673 28.02.2020 kell 11.00
Tilsi- ja Ahja mänguväljakute rajamine ning Ahja välijõusaal, viitenumber 219514 26.02.2020 kell 11.00
Põlva vallas Vanakülas Puustamäe ja selle lähiala geodeetilised mõõdistustööd
 1. Hinnapakkumuse päring (PDF, 155 kB)
 2. Lisa 1 – asendiplaan (PDF, 3,65 MB)
13.02.2020 kell 14.00
Detailplaneeringu koostamine
 1. Pakkumuse esitamise ettepanek koos lisadega (PDF, 238 kB)
 2. Pakkumuse maksumuse vorm (RTF, 72 kB)
06.02.2020
Sõiduautode kasutusrent, viitenumber 216974 11.12.2019 kell 11.00
Detailplaneeringu koostamine
 1. Pakkumuse esitamise ettepanek (RTF, 147 kB)
 2. Lisa 1 – detailplaneeringu koostamise lepingu eelnõu (RTF, 141 kB)
 3. Lisa 2 – planeeringu lähteseisukohtade projekt (RTF, 179 kB)
29.11.2019
Kaalukoja, pumbamaja ja lao nr 3 lammutustööd
 1. Hankedokument (PDF, 390 kB)
 2. Lisa 1 – tehniline kirjeldus (PDF, 272 kB)
 3. Lisa 2 – hankelepingu projekt (PDF, 310 kB)
 4. Lisa 3 – lammutusprojekt (PDF, 206 kB)
08.11.2019 kell 13.00

Põlva valla teede ja tänavate talihooldus 2019–2023, viitenumber 212902

25.11.2019 kell 11.00
Mäe tänava ülekäigukoht
 1. Hinnapäring (PDF, 261 kB)
 2. Lisa 1 – skeem (PDF, 2841 kB)
31.10.2019
Sotsiaaltransporditeenuse osutamine
 1. RH alusdokument (PDF, 149 kB)
 2. Vorm 1 – pakkuja kinnitused (RTF, 137 kB)
 3. Vorm 2 – pakkumuse maksumus (RTF, 112 kB)
 4. Hankelepingu projekt (PDF, 148 kB)
23.10.2019 kell 8.00
Ahja staadioni ehitustööd
 1. Hankedokument (PDF, 423 kB)
 2. Lisa 1 – tehniline kirjeldus (PDF, 346 kB)
 3. Lisa 2 – hankelepingu projekt (PDF, 311 kB)
 4. Tehnilise kirjelduse lisa – fotod olemasolevast olukorrast (PDF, 4,6 MB)
07.10.2019 kell 13.00
Tilsi Kultuuritare fassaadi rekonstrueerimine
 1. RH alusdokument (PDF, 409 kB)
 2. Lisa 1 – tehniline kirjeldus (PDF, 373 kB)
 3. Lisa 2 – hankelepingu projekt (PDF, 303 kB)
 4. Tehnilise kirjelduse lisa – fotod olemasolevast olukorrast (PDF, 1,57 MB)
17.09.2019 kell 13.00
Vastse-Kuuste kooli võimla ventilatsiooni projekteerimis-ehitustööd omanikujärelevalve teostamine
 1. Vorm 1. Pakkumuse maksumuse vorm (RTF, 87 kB)
 2. Lisa 1 – projektdokumentatsioon
 3. Lisa 2 – hankelepingu projekt (RTF, 139 kB)
23.08.2019
Söökla toolide ostmine
 1. Hankedokument
 2. Lepingu projekt
13.08.2019 kell 13.00
Tilsi Kultuuritare sokli soojustamise ja heakorratööd
 1. Hankedokumendid
 2. Projekt
17.06.2019 kell 13.00
Transportteenuse osutamine
 1. RH alusdokument (PDF, 252 kB)
 2. Vorm 1 – pakkuja osalemise avaldus (RTF, 100 kB)
 3. Vorm 2 – hinnapakkumuse vorm (RTF, 95 KB)
24.05.2019 kell 16.00
Toitlustusteenuse osutamine
 1. RH alusdokument (PDF, 77 kB)
 2. Vorm 1 – pakkuja osalemise avaldus (RTF, 99 kB)
 3. Vorm 2 – hinnapakkumuse vorm (RTF, 66 kB)
10.05.2019 kell 16.00
Toitlustusteenuse tellimine Mooste Mõisakoolile, viitenumber 207537 03.05.2019 kell 10.00

Sotsiaaltransporditeenuse osutamine

 1. RH alusdokument (PDF, 116 kB)
 2. Vorm 1 – pakkuja kinnitused (RTF, 104 kB)
 3. Vorm 2 – pakkumise maksumus (RTF, 80 kB)
 4. Hankelepingu projekt (PDF, 114 kB)
05.03.2019 kell 16.00
Põlva valla suusaradade hooldus 2018–2020, viitenumber 202375 16.11.2018 kell 9.00
Vastse-Kuuste ja Laheda piirkonna teede talihooldus
 1. RH alusdokument (PDF, 160 kB)
 2. Lisa 1 – Hinnapakkumus (RTF, 82 kB)
 3. Laheda teede talihoolduse kaart (PDF, 3,18 MB)
 4. Vastse-Kuuste teede talihoolduse kaart (PDF, 3,78 MB)
12.11.2018 kell 10.00
Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse uurimine ja Põlva järve tervendamiskava koostamine
 1. RH alusdokument, (PDF, 158 kB)
 2. Lisa 1 – Lähteülesanne (PDF, 171 kB)
 3. Lisa 2 – Töövõtulepingu projekt (PDF, 153 kB)
 4. Vorm 1 – Pakkumuse maksumuse vorm (RTF, 82 kB)
13.11.2018 kell 10.00
Jalgpalliväljaku Lootospark tribüünide ehitamise II etapp (PDF, 198 kB) 26.10.2018 kell 13.00
Pihlaka tn 3a ja Kesk tn 40a mänguväljakute rajamine, viitenumber 201609 29.10.2018 kell 10.00
Põlva spordihoone energiaauditi koostamine ning soojasõlme ja saunade rekonstrueerimisprojekti koostamine, viitenumber 200074 01.10.2018 kell 10.00
Projekti 500 kodu tuleohutuks raames tehtavad küttekollete ehitustööd
 1. Hinnapäring (doc, 27 kB)
15.08.2018
Põlva linnastaadioni tehisvalgustuse paigaldamine, viitenumber 198725 22.08.2018
Põlva Kooli Kesk tn 25 õppehoone ümberehitustööde omanikujärelevalve,
viitenumber 199841
10.08.2018
Tilsi mõisa peahoone katusekatte vahetus/avariitööd
 1. RH alusdokument (RTF, 178 kB)
 2. Lisa 1 – Vorm 1. Pakkumuse maksumuse vorm (RTF, 87 kB)
 3. Lisa 2 – Kattusekatte vahetuse põhiprojekt (PDF, 37,5 MB)
 4. Lisa 3 – Katuse plaan (PDF, 253 kB)
 5. Lisa 4 – Töövõtulepingu projekt (RTF, 145 kB)
 6. Lisa 5 – Vorm 2. Pakkumuse maksumuse vorm tööliikide kaupa (XLS, 41 kB)
02.08.2018 kell 13.00
Pihlapuu lasteaia kergliiklustee ja liikluslahenduse projekteerimine ning ehitamine,
viitenumber 199366
25.07.2018
Põlva Kooli Kesk tn 25 õppehoone ümberehitustööd 02.07.2018
Sotsiaaltransporditeenuse osutamine Põlva vallas 19.04.2018