Põlva vallas kehtivad üldplaneeringud

18.02.22

Ühinenud Põlva valla üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad endiste Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valdade üldplaneeringud.

Info: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Mihkel Kala, tel 5199 2133

Kehtivad üldplaneeringud:

AHJA VALD -  Ahja valla üldplaneering on kehtestatud Ahja Vallavolikogu 16.06.2010 määrusega nr 10.

LAHEDA VALD - Laheda valla üldplaneering on kehtestatud Laheda Vallavolikogu 12.06.2009 määrusega nr 12.

MOOSTE VALD - Mooste valla üldplaneering on kehtestatud Mooste Vallavolikogu 16.12.2008 ptsusega nr 42.

Hullumäe-Siimuniidu piirkonna üldplaneering - üldplaneering on kehtestatud Mooste Vallavolikogu 13.10.2017 otsusega nr 1-1.3/34. 

PÕLVA VALD
Põlva valla üldplaneering 2029+ (kehtestatud Põlva vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 1-3/60). Üldplaneeringut on muudetud Põlva Vallavolikogu 16.08.2019 otsusega nr 1-3/35 kehtestatud Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneeringuga ja Põlva Vallavolikogu 23.04.2020 otsusega nr 1-3/11 kehtestatud Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringuga.

Põlva valla üldplaneering 2029+ seletuskiriPõlva Vallavolikogu 16.08.2019 otsusega nr 1-3/35 kehtestatud Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneeringuga muudetud seletuskiri, Põlva Vallavolikogu 23.04.2020 otsusega nr 1-3/11 kehtestatud Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringuga muudetud seletuskiri.

Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneering - üldplaneering on kehtestatud Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28.08.2008 otsusega nr 15 ja Põlva Vallavolikogu 18.12.2008 otsusega nr 147.

Peri ja Himmaste külade teede teemaplaneering - üldplaneering on kehtestatud Põlva Vallavolikogu 09.09.2015 otsusega nr 1-3/30.

Seletuskiri, Himmaste küla, Peri küla

Endise Põlva valla haldusterritooriumil kehtisid kuni 20.12.2018 endise Põlva linna ja Põlva valla üldplaneeringud.

          Endise Põlva valla üldplaneering (kehtis kuni 20.12.2018):

Põlva valla üldplaneeringu seletuskiri
Maakasutuskaart 1
Maakasutuskaart 2
Põlva valla üldplaneeringu strateegiliste keskkonnamõjude hindamine 
Vaata ka Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneeringut (allpool)

Põlva linna üldplaneering (kehtis kuni 20.12.2018):

strateegia ja perspektiivne maakasutus seletuskiri.
Kaardid: legend, kesklinna piirkond, Käisi-Piiri piirkond, Lina-Ähnioru piirkond, paisjärve ümbrus
                raudtee piirkond, Salu-Intsikurmu piirkond, gaasivarustus, sidekaablid, maakasutuse kaart

VASTSE-KUUSTE VALD - Vastse-Kuuste valla üldplaneering on kehtestatud Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28.01.2010 otsusega nr 1. Põlva Vallavaolikogu 26.08.2020 otsusega nr 1-3/21 kehtestatud Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneeringuga on muudetud üldplaneeringus Kiidjärve ehituskeeluvööndit.

Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneering üldplaneering on kehtestatud Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28.08.2008 otsusega nr 15 ja Põlva Vallavolikogu 18.12.2008 otsusega nr 147.

Üldplaneeringute ülevaatamine.

Vaata kehtivate planeeringute asukohta: