10.01.22
  Energiakulude hüvitamiseks hakkame taotlusi vastu võtma 17.01.2022Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab näidiskalkulaator  https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine  Energiakulu hüvitise osas saab nõu küsida telefonil 5908 7555 või aadressilt energiatoetus@polva.ee Taotlemisest lähemalt

Põlva Teataja uudised

Lapsevanematele

Põlva vallas on järgmised lastele mõeldud toetused:

Sünnitoetus

Lasteaiakoha taotlemine

1. klassi astuja toetus

Koolitoetus

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Laste- ja noortelaagri toetus

Toidukulutoetus

Ravitoetus (toetus prillide soetamiseks kuni 26-aastasele noorele)

Raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuse toetus

Puudega lapse hooldus ja hooldajatoetus  

Raske ja sügava puudega laste tugiisikuteenus ja lapsehoiuteenus  

 

Ööpäevaringsed info- ja abitelefonid:

Perearsti nõuandetelefon 1220
Lasteabi telefon 116 111
Lasteabi veebipõhine nõustamine https://www.lasteabi.ee/index.html
Mürgistusinfo telefon16662
Hingehoiutelefon 116 123
Riigiinfo telefon 1247
Ohvriabi kriisitelefon 116 006
Ohvriabi veebipõhine nõustamine https://www.palunabi.ee/

KASULIK INFO:
Vanemahüvitis
Laste ja lapseootel naiste ravikindlustus
Kuidas olla tark lapsevanem
Vaimse tervise hoidmine, murekohtade märkamine ja abisaamise võimalused  
Kasuvanemaks või hoolduspereks saamise ja olemise kohta

 


 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus, tänavavalgustus,
hulkuvad koerad ja kassid.

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

Põlvamaa Rohelisem elu logo