8.06.22

Detailplaneeringute avalikud väljapanekud:

Põlva linn, Metsa 10 ja Metsa 12  (13.05–13.06.2022)

Orajõe saar ja lähiala  (27.05–10.06.2022)

Ahja alevikus Tartu mnt 10  (27.05–10.06.2022)

Ahja alevikus Allika tn 20  (27.05–10.06.2022)