8.04.20

Välisrahastusega projektid

Projekti nimi Projekti kestus
Puuetega inimeste kodude kohandamine Põlva vallas II 01.11.2019–31.10.2020
Mammaste Tervisespordikeskuse väljaarendamine Põlvamaal märts 2019 – oktoober 2022
Põlva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine 01.03.2019–31.07.2021
Puuetega inimeste kodude kohandamine Põlva vallas 01.06.2018–31.08.2019
Kaasav valitsemine ja külavanematel põhineva kogukondliku arengumudeli laiendamine Põlva vallas 01.01.2019–20.01.2020
Jäätmete taaskasutus läbi kunsti ja käsitöö (WasteArt) august 2018 – jaanuar 2021
Põlva linna ja Peri piirkonna ühendamiseks Rosma-Peri kergliiklustee rajamine 01.06.2018–31.07.2020
Mooste aleviku kaugkütte trasside renoveerimine 14.08.2017–31.12.2019
Põlva Keskraamatukogu ümberehitamine 03.04.2017–31.05.2018
Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Mooste vallas 01.04.2017–30.04.2019
Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone ümberehitus 01.01.2017–03.09.2019
Tolerance and solidarity as core values for the future of Europe 2017–2018
Põlva linna keskväljaku ja kontaktala arendamine 28.03.2016–31.05.2018

 

LEADER-i projektid

Projekti nimi Projekti kestus
Tilsi kultuuritare fassaadi remont 01.07.2017–20.01.2020
Multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine juuni 2017 – august 2018
Elanikkonna terviseteadlikkuse edendamine ja liikumisharrastuste propageerimine september 2018 – detsember 2020
Piirkonna toitumisteadlikkuse ja Ahja noorte ettevõtlikkuse ergutamine 01.08.2016–31.08.2018

 

 

Toimetaja: LIIA SULG