Projektid

Projekti nimi Projekti kestvus
Põlva Roosi Kooli rekonstrueerimine
Projekti üldeesmärk:

Põlva Roosi Kooli õppekeskkonna parendamine ja kvaliteedi tõstmine.
01.02.2010-30.11.2011
Põlva piirkonna haridusasutuste haldusvõimekuse tõstmine ja kohalike omavalitsustega koostöövõimekuse arendamine
Projekti üldeesmärk:

suurenenud on Põlva linna ja Põlva valla hariduse juhtimise haldussuutlikkus ja juhtimise kvaliteet

Projekti otsesed eesmärgid:
15.12.2009 - 30.06. 2010
Põlva järve tervendamine
Projekti üldeesmärk: määrata kindlaks tegevused, mis on vajalik teha, et järve vee kvaliteet ei langeks.
Projekti tulemusena valmis Põlva järve tervendamiskava.
01.12.2009-01.08.2011
Põlva linna ja valla ühiste sotsiaalteenuste arengukontseptsiooni väljatöötamine
Projekti eesmärk:
Põlva linna ja valla ühiste sotsiaalteenuste välja arendamine- teenuste valiku laiendamine vastavalt võimalustele ja elanikkonna nõudlusele, olemasolevate teenuste ühitamine ...
01.09.2009 - 15.02.2011
Põlva Ühisgümnaasiumi rekonstrueerimine

Projekti põhieesmärk: Põlva Ühisgümnaasiumi õppe- ja töökeskkonna kvaliteedi tõstmine.

 

 

01.01.2009-31.10.2009
Põlva Linna- ja Vallavalitsuse haldussuutlikkuse kvaliteedi tõstmine
Projekti üldeesmärk:

Põlva valla ja linna kohaliku omavalitsuse ametnike juhtimisvõimekuse ja -kvaliteedi kasv ning seeläbi kogu Põlva piirkonnas haldussuutlikkuse kasv

Projekti otsesed...
01.12.2008 - 30.09. 2009
Põlva Avatud Noortekeskuse rekonstrueerimine
Projekti üldeesmärk:

Põlva piirkonna koostöö arendamine ja kvaliteedi tõstmine, s.h. Põlva Avatud Noortekeskuse rekonstrueerimine.
30.10.2008-30.06.2010
Kergliikluse planeerimine omavalitsusüksuses
Kergliikluse juhendmaterjalid, 23.11.2005 toimunud lõpuseminari materjalid ja Põlva linna kergliikluse teemaplaneeringu projekti leiab SIIT.
31.01.2005 – 30.09.2005
New Strategies and Tools for Development of Business Environment in Marginal Rural Areas
Projekti üldeesmärk on leida uusi võimalusi väikeettevõtete toetamiseks ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks maapiirkondades läbi oskusteabe vahetamise ja sobivate ettevõtluse tugiteenuste väljaarendamise.
Proj...
01.01.2005 – 31.12.2007
Sotsiaalsete oskustega noor
Projekti üldeesmärgiks on Põlva linna 11-19 aastaste noorte töö- ja tegevusvõimaluste loomise kaudu toetada nende võimete ja sotsiaalsete oskuste arengut ning iseseisvat toimetulekut.

Projekti käigus l...
01.09.2004 – 31.08.2005
Leheküljed: 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee